Black Moustache ♪♫..Rahgozar Mahtab..♫♪ layout©
P.40
چهارشنبه هشتم بهمن 1393 | 11:43 |

 

انسانهای بزرگ، دو دل دارند؛

دلی که درد می کشــــــــــد و پنهان است

و دلی که می خنـــــــــدد و آشکار است


P.39
شنبه پانزدهم آذر 1393 | 9:59 |

دنبال واژه نباش؛

کلمات فریبمان میدهند

وقتی اولین حرف الفبا کلاه سرش میرود

فاتحه ی بقیه حروف را باید خواند ...


P.38
جمعه سی ام آبان 1393 | 14:38 |

 

در آن نوبت که بندد دست نيلوفر به پای سرو کوهی دام

گرم ياد آوری يا نه ،

من از يادت نمی کاهم؛

تو را من چشم در راهم...


P.37
شنبه سوم آبان 1393 | 8:32 |

چقدر خوشحال بود شیطان،

وقتی سیب را چیدم

گمان كرد فریب داده است مرا

نمیدانست تو پرسیده بودی كه

"مرا بیشتر دوستداری یا ماندن در بهشت را"؟!


P.36
دوشنبه چهاردهم مهر 1393 | 21:46 |

 

لحظه هایی هستند که هستیم
چه تنها چه در جمع
اما با خودمان نیستیم
انگار روحمان میرود،همان جا که میخواهد
بی صدا،بی هیاهو
همان لحظه هایی که
راننده آژانس میگوید:رسیدین!
فروشنده میگوید:باقی پول را نمی خواهی؟
راننده تاکسی می گوید :صدای بوق را نمی شنوی؟!
و مادر صدا می کند:حواست کجاست؟!
ساعت هایی که...
شنیدیم و نفهمیدیم...
خواندیم و نفهمیدیم...
دیدیم و نفهمیدیم...
و تلویزیون خودش خاموش شد
آهنگ بار دهم تکرارشد
هوا روشن شد
تاریک شد
چای سرد شد
غذا یخ کرد
در یخچال بازماند
و در خانه را قفل نکردیم
و نفهمیدیم کی رسیدیم به خانه
وکی گریه هایمان بند آمد
و کی عوض شدیم
کی دیگر نترسیدیم...
از ته دل نخندیدیم...
و دل نبستیم...
و چطور یکباره انقدر بزرگ شدیم...
و موهای سرمان سفید شد...
و از آرزوهایمان کی گذشتیم؟!
و کی دیگر برای همیشه فراموش کردیم او را؟
یک لحظه سکوت برای لحظه هایی که با خودمان نیستیم ...


P.35
سه شنبه یکم مهر 1393 | 12:13 |

 

میخواهَمــــ سوار یِک تـآب شومـــــــ

بعد کهـ اوج گِرِفتـــــ

خودَمو پرتــــ کُنـــَم اَز روش

آره دیووونِگیهـ

وَلی این دیوونِگی رو دوس دارَمــــــ ...


P.34
جمعه چهاردهم شهریور 1393 | 10:11 |

 

دلــــم یک اتفاق ســاده میخـــواهد...

یک رویای ناب...

یک حضور بی موقع...

دلم یک آرزوی محال میخواهد...


♪♫..Rahgozar Mahtab..♫♪

Home biography Archive ex. links

دریافت كد هدايت ب بالا